KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Esma Dereboy Tasarım Ltd. Şti. (Şirket) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Bu metin; KVKK gereğince ve yapılan işlemlerle ilgili sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir. Web sitemizi kullanarak ve/veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanarak/yararlanmayı talep ederek veya başkaca her türlü durumda, veri sahibi olarak, işbu Politika ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatılmış ve burada belirtilen şekilde verilerinizin toplanmasını, işlenmesini veya aktarılmasını onaylamış olursunuz. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi veya mobil uygulamalarımızı ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran bültenlerimize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden bir ürün satın almanız ya da satın aldığınız ürünü iptal etmeniz gibi hallerde, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, kimlik bilgileri, fatura, teslimat adresleri, internet sitemize ulaşmak için kullandığınız IP adresiniz, kullanıcı adı ve parolanız, kredi/banka kartı numaranız ve son kullanma tarihi ile güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri, internet sitemizde kullandığınız kullanıcı adınız ve şifreniz, kullandığınız internet tarayıcısı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileriniz, işletim sisteminiz, sizi internet sitemize ulaşmanızı sağlayan internet sitelerinin bilgileri ve alışveriş geçmişiniz, ikamet ettiğiniz il ve ilçe, mesleğiniz gibi bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Bu bilgiler haricinde, mağazalarımıza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla işlenmektedir. Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı Şirketimiz; siparişleri yerine getirmek, paketleri teslim etmek, müşteri hizmetleri sağlamak, posta veya e-posta göndermek, kredi kartı ödemelerini gerçekleştirmek vb. yardımcı işler için aracı kurumlar ile işbirlikleri yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını da belirtmek isteriz. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları *KVKK’ nun 11. maddesine göre haklarınız; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • İlgili kanunun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluk gereği, yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebileceğini hatırlatmak isteriz. KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu yazılı olarak ESMA DEREBOY TASARIM LTD. ŞTİ. / D100 Güney Yan yol Cad. No.25/4 Lapishan İş Merkezi Kartal -İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0216 353 00 71 numarayı arayabilir ya da [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR